A bizalomra is épülhet bíráskodás

Kategória: Felvételi

30
jún

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó választott bíróság elnökét, dr. Kecskés Lászlót kérdeztük tevékenységükről, az általuk nyújtott előnyökről.

A nemzetközileg ismert, a hazai jogászok, joghallgatók által becsült szakember, aki egyben a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánja, 2007 óta vezeti a kamara állandó választott bíróságát, de már az új kamarai rendszer létrejötte, 1995 óta választott bíró. Érzékeli azt, hogy milyen szűk körben terjedt el Magyarországon a választott bíráskodás rendszerének ismerete. Pedig több ezer éves hagyományokra tekint vissza, ahogy professzor úr felidézi a múltat: Szent Pál korintusiakhoz írt első levelében fogalmazza meg: magatok közül válasszatok bírát. A középkorban ezt az elsősorban papi személyt, vagy ítélőmestert fogott bírónak hívták. Az intézmény budapesti elterjedéséhez hozzájárultak a múlt század húszas, harmincas éveiben azok a nyugdíjas táblabírák, akik egy kávéházi sarokban, egy kávé mellett pipázva szolgáltattak igazságot, nem jegyzőkönyveztek, és sokszor még az ítéletet se foglalták írásba. Vidéken a falusi ügyvédek évszázadok óta végzik ezt a tevékenységet: "Hozza ide az ellenfelét is, majd én teszek magukon igazságot! Ne menjenek állami bírósághoz, drága dolog az!" A választott bíráskodás legfontosabb eleme tehát a bizalom, a két fél megbízik az igazságtevőben. Ezért is olyan elterjedt a világban, számos területen megelőzve az állami bíráskodást. A nemzetközi üzleti ügyleteknél Magyarországon is elsősorban a különböző választott bíróságokat kötik ki illetékesként a szerződésekben. Nagyobb nemzetközi üzleteknél az Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law), az ENSZ bécsi székhellyel 1966 óta (egyébként magyar javaslatra) működő nemzetközi kereskedelmi jogra szakosodott bizottságának nagytekintélyű szabályzatát, és mostanában egyre gyakrabban svájci választott bíróságokat kötnek ki a szerződésekben. A világban emellett még számos nagyváros jelölhető meg centrumként, mostanában mind nagyobb a jelentősége a választott bíróságoknak például Afrikában. A nemzetközi cégeknek így nem kell az egyes országok joggyakorlatához alkalmazkodniuk, ismerve a választott bíróságok nemzetközileg is szabályozott működését.

Forrás: Dunaújvárosi hírlap - 2014-06-27 - 15. oldal.
Szerző: Kőhalmi Kálmán

 

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon