Igazságügyi Igazgatási Alapszak BA – jogi ismeretek alapképzésben

Az igazságügyi igazgatási alapszak jogelődjét, az igazságügyi ügyintéző főiskolai szakot levelező képzésként 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara alapította és az országban elsőként indította el. Azóta minden tanévben népszerű a jelentkezők körében a szak, amely a 2007/2008 tanévtől igazságügyi igazgatási alapszakként várja a hallgatókat, a szak a kétszintű rendszerben alapfokozatú képzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), elvégzésével igazságügyi szervező szakképzettség szerezhető.

A hat féléves jogi ismereteket adó képzés a jelenlegi oktatási piacon több okból is népszerű: egyrészt önmagában a jogi ismeretek iránti tapasztalható fokozott érdeklődés, másrészt a jogászképzéshez viszonyított rövidebb időtartama és hangsúlyos gyakorlati jellege miatt. A megszerzett ismeretek sokféle területen hasznosíthatóak, tulajdonképpen minden olyan munkakörben felhasználhatóak, ahol általános jogi alapműveltség és gyakorlati ismeretek szükségesek. A képzés tanrendjének kialakítása külön figyelmet fordít a már jogi asszisztens végzettséggel rendelkezőkre, a felsőfokú szakképzésben megszerzett kreditek beszámításra kerülnek, ezáltal a képzési idő lerövidíthető. Az igazságügyi szervezők egy része később a jogászképzésben folytatja a Karon tanulmányait, esetükben különös előny, hogy az alapszakon elsajátított alapozó ismeretek egy része a jogász képzésben elismerésre kerül.

Hozzászólások - itt és most - nem engedélyezettek.