A doktori képzésre jelentkező személy pályázatot nyújt be a Doktori Iskolához, amelyben megjelöli választott kutatási témáját, témavezetőjét, és azt, hogy nappali vagy levelező munkarendben kívánja folytatni tanulmányait. A felvételi időpontjáról a pályázókat értesítjük. A felvételi eljárás díja 9.000 Ft. Nappali munkarendes hallgatóink állami ösztöndíjban részesülnek. Levelező munkarendes hallgatóink számára az önköltség összege 85.000 Ft. A Doktori Tanács által elfogadott oktatási tematika minden szemeszter elején a hallgatók rendelkezésére áll. A képzés kreditrendszerű. A program első évében „alapozó” jellegű tárgyak (kutatásmódszertan, könyvtárismeret és informatikai alapismeretek) szerepelnek, a második és harmadik évben pedig elsősorban az általános jogi műveltséget szolgáló képzés folyik.

 

A képzésről részletesebben olvashat a Kar honlapján, a doktori képzés önálló oldala: ajk.pte.hu/doktori_iskola

Elérhetőségek, információ:
7622 Pécs 48-as tér 1.
Tel: 72 501-599/23296
Email:ottohal.csilla@ajk.pte.hu