ALAPSZAK
Igazságügyi igazgatási (BA)

A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő 6 félév. A jogi asszisztens végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező hallgatók szakirányú előképzettsége alapján a képzésbe meghatározott tantárgyakat beszámítunk, ami a képzési idő lerövidüléséhez (akár négy félévre) vezethet. A képzés kreditrendszerű, a diploma megszerzésének a feltétele legalább 180 kredit teljesítése (továbbá egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga megléte). A kötelező tantárgyak keretében elméleti-történeti, közigazgatás-tudományi és jogi ismeretek megszerzésére van lehetőség. A képzés gerincét a szakmai törzsanyag körébe tartozó tantárgyak jelentik, amelyet informatikai, gazdasági, európai és egyéb ismeretek elsajátítása és a szakmai gyakorlat egészít ki.
Az oklevélben szereplő szakképzettség: igazságügyi szervező. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges, az önköltség összege: 155.000 Ft/félév. Az oktatás félévente két alkalommal egy-egy heti elfoglaltságot jelent a hallgatók számára.

Az oklevélben szereplő szakképzettség: igazságügyi szervező. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges, az önköltség összege: 155.000 Ft/félév. Az oktatás félévente két alkalommal egy-egy heti elfoglaltságot jelent a hallgatók számára.

A képzésről részletesebben olvashat a Kar honlapján.

Elérhetőségek, információ:
Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72-501 599/Tanulmányi Osztály
Email: felveteli@ajk.pte.hu