OSZTATLAN
Jogász szak

A jogászképzés jelenleg ún. osztatlan (egységes) képzés, amely nappali és levelező munkarendben folyik. A nappali munkarend szerinti képzésben önköltséges képzési formában lehet tanulni. Az önköltség összege: 240.000 Ft/félév. A képzési idő 10 félév, a képzés kreditrendszerű: a diploma megszerzésének feltétele legalább 300 kredit megszerzése.  A diploma kiadásának feltétele a szakdolgozat elkészítése és sikeres megvédése, egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú (vagy ezzel egyenértékű) nyelvvizsga megléte. A kari tanterv gerincét a kötelező tantárgyak adják, ezeket minden joghallgatónak teljesítenie kell. A kötelező tantárgyak ún. tantárgyi modulokba rendeződnek, az egyes modulok (tantárgyak) szisztematikus egymásra épülésével: a képzési szerkezet az elméleti-alapozó jellegű tantárgyaktól jut el a képzés végére a speciális szakismereteket nyújtó tantárgyakig. A kötelező tantárgyi rendszert a választható tantárgyak széles kínálata egészíti ki, amelyből a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választhatnak, de hallgathatnak az egyetem más karán (szakán) felvett választható kurzusokat is. A Kar kötelező tantárgyként, több nyelvből szaknyelvi képzést is biztosít. A PTE ÁJK-n szaknyelvi vizsgahely is működik, ahol államilag elismert nyelvvizsga szerezhető szaknyelvekből. A tanügyi folyamatok szervezését és lebonyolítását az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) számítógépes programja támogatja. A diploma egyetemi szintű (master) végzettséget igazol és doktori cím (dr. jur) viselésére jogosít.
A levelező munkarend szerinti képzést a 2007-2008-as tanévtől nem csak diplomával rendelkezők részére, hanem az első diplomáért tanuló pályázóink, hallgatóink részére is indítjuk!  A képzés önköltséges, az önköltség összege: 210.000 Ft/félév. A diplomával rendelkezők körében az igazgatásszervezői oklevéllel, rendőrtiszti oklevéllel, és igazságügyi ügyintézői/igazgatási oklevéllel rendelkező hallgatók esetében a korábbi szakirányú tanulmányaik beszámítása miatt a képzési idő 8 félévre rövidülhet! A levelező munkarendes képzési forma havonta 3 napon (csütörtök, péntek, szombat) át tartó oktatást jelent, átlagosan napi 10-12 órás elfoglaltsággal.
A képzés kreditrendszerű, a tanulmányi folyamatokat az Egységes Tanulmányi Rendszer informatikai programjának segítségével lehet lebonyolítani. A képzés lezárásaként megszerzett diploma (melynek feltétele az elkészített szakdolgozat és előírt nyelvvizsga) egyetemi (master) végzettséget igazol és jogosít a doktori cím (dr.jur.) viselésére.


A levelező munkarend szerinti képzést a 2007-2008-as tanévtől nem csak diplomával rendelkezők részére, hanem az első diplomáért tanuló pályázóink, hallgatóink részére is indítjuk!  A képzés önköltséges, az önköltség összege: 210.000 Ft/félév. A diplomával rendelkezők körében az igazgatásszervezői oklevéllel, rendőrtiszti oklevéllel, és igazságügyi ügyintézői/igazgatási oklevéllel rendelkező hallgatók esetében a korábbi szakirányú tanulmányaik beszámítása miatt a képzési idő 8 félévre rövidülhet! A levelező munkarendes képzési forma havonta 3 napon (csütörtök, péntek, szombat) át tartó oktatást jelent, átlagosan napi 10-12 órás elfoglaltsággal.


A képzés kreditrendszerű, a tanulmányi folyamatokat az Egységes Tanulmányi Rendszer informatikai programjának segítségével lehet lebonyolítani. A képzés lezárásaként megszerzett diploma (melynek feltétele az elkészített szakdolgozat és előírt nyelvvizsga) egyetemi (master) végzettséget igazol és jogosít a doktori cím (dr.jur.) viselésére.

A képzésről részletesebben olvashat a Kar honlapján.

Elérhetőségek, információ:
Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72-501 599/Tanulmányi Osztály
Email: felveteli@ajk.pte.hu