SZAKOK, KÉPZÉSEK

 Egymásra épülés, átjárhatóság 

Felsőoktatási szakképzés jogi felsőoktatási szakképzés 4 félév
Alapképzés (BA)  igazságügyi igazgatási szak 4-6 félév
Osztatlan (egységes) képzés jogász 8-10 félév
Mester képzés közigazgatási 4 félév
Mester képzés (angol nyelvű)
európai és nemzetközi üzleti jog 2 félév
Doktori iskola
  6 félév
Szakirányú továbbképzések   2-4 félév

A képzés kreditrendszerű, a tanulmányi folyamatokat az informatikai Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) programjának segítségével szervezzük.

KARI ADOTTSÁGOK, LÉTSZÁMADATOK
 
 • Hallgatói létszámadatok (fő) 
   
 • Összlétszám 2960
  Nappali munkarendes hallgatók 1070
  Első szemeszteres hallgató 873
  Államilag támogatott hallgató 449
  Önköltséges hallgató 2511

 • A szakok létszámadatai
   
 • Jogi asszisztens/Jogi foksz.
  98
  Igazságügyi igazgatási
  348
  Jogász                                                           1562
  Szakirányú továbbképzések 782
  Doktori képzés 92
  Erasmus képzésben résztvevők 27

 
 • Oktatók száma

 • egyetemi tanár
  12
  egyetemi docens 22
  adjunktus                                               17
  tanársegéd                                             12
  nyelvtanár                                                8
  tudományos munkatárs
  4
  gyakornok                                               1
 
 • Tudományos minősítés adatai

 • akadémiai doktorok száma 9
  PhD fokozat 35
  Professor emeritus 2

   

 • Működési körülmények
   
 • Egységes campus  
  Tudásközpont  - Könyvtár  
    100.000 dokumentum
    400 folyóirat
    70 hálózati adatbázis
    130 db számítógép, ingyenes Internet használat