A hallgatók különböző juttatásokban, támogatásokban, ösztöndíjakban részesülhetnek egyrészt szociális rászorultság, másrészt tanulmányi eredményük vagy közéleti tevékenységük alapján.

E támogatások odaítélésében fontos szerepet játszik a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság. A DJKB egy 7 főből álló testület, amely a különböző hallgatói juttatásokkal és a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat látja el. A DJKB-nál félévenkénti kíírások alapján lehet pályázni a különféle támogatásokra, ösztöndíjakra, valamint kollégiumi férőhelyre, amit tanév végén illetve a leendő elsőévesek számára a tanévet megelőző hónapban hirdet meg a Bizottság.

Érdemes rendszeresen látogatni a Hallgatói Önkormányzat honlapját, ahol mindig naprakész információk állnak a hallgatók rendelkezésére. A pályázatok mindegyikéhez tartozik egy kitöltési segédlet, melyet ajánlatos alaposan áttanulmányozni ahhoz, hogy a szükséges dokumentumok maradéktalanul csatolva legyenek. Amennyiben így is marad megválaszolatlan kérdés, bátran fel lehet keresni a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságot személyesen az irodában, telefonon vagy akár e-mailben is.

A különböző támogatásokról az alábbi menüpontban tájékozódhatsz részletesen. >>