A hallgatók számára egyetemi kereteken kívül is számos lehetőség adott a tanulmányokkal kapcsolatban felmerülő költségek mérséklésére.

Érdemes felkutatni azokat a pályázati lehetőségeket (http://osztondij.lap.hu), amelyeket állami szervek, társadalmi szervezetek írnak ki többek között a határon túliak, a roma származásúak, a hátrányos helyzetűek vagy kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatására. Kiemelve ezek közül egyet, felhívjuk a figyelmet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.