A hallgatókat megillető juttatások szociális alapú vagy teljesítmény alapú juttatások lehetnek.

Szociális alapú juttatások

Rendszeres szociális ösztöndíj
Ezt a juttatást minden szemeszter elején, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóknak van lehetőségük megpályázni. A pályázati űrlaphoz csatolni kell a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat a hallgató szociális helyzetének vizsgálatához. Az ösztöndíj mértékét a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után, ahhoz viszonyítva határozzák meg. A megítélt összeg minden hónap elején kerül a hallgató bankszámlájára. A szociális támogatás minimum összege el kell, hogy érje a mindenkori hallgatói normatíva 5%-át (~6000 Ft). A pályázatokat a Hallgatói Pályázati Pontok valamelyikén kell benyújtani, és azokat a PTE EHÖK Szociális- és Esélyegyenlőségi szakbizottsága bírálja el.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori minimálbér összegével.  Ebben a juttatásban a hallgató kérelemre részesülhet, amelyet a Hallgatói Pályázati Pontok valamelyikéhez kell eljuttatni. A kérelmekről a PTE EHÖK Szociális- és Esélyegyenlőségi szakbizottsága havonta legalább egyszer határoz.

Elsősök kiegészítő alaptámogatása
Az első aktív félévben (vagyis amikor a hallgató első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt felsőoktatási intézménnyel) igényelhető a Rendszeres szociális ösztöndíjjal együtt. A Tanulmányi ösztöndíjat hivatott „pótolni”, mivel az első félévben a Gólyák még jogosulatlanok rá.

Esélyegyenlőségi pályázat
A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A pályázatot a Hallgatói Pályázati Pontok valamelyikéhez kell eljuttatni, és az EHÖK szakbizottsága bírál el.

Teljesítmény alapú juttatások

Tanulmányi ösztöndíj
Ezt a juttatást nem kell igényelni, automatikusan folyósítják, havi rendszerességgel, amennyiben a hallgató jogosult rá. A 2. aktív félévben járhat először a korrigált kreditindex alapján. Minimum összege el kell, hogy érje a hallgatói normatíva 5%-át (~6000 Ft).

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj
Ezt a juttatást azok a hallgatók igényelhetik, akik a tantervi követelményeken túlmutató tudományos, sport vagy művészeti tevékenységet végeznek. Az ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el, melyet félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósítanak. A pályázatot a Hallgatói Pályázati Pontok valamelyikén kell benyújtani, és a PTE EHÖK teljesítményalapú ösztöndíjakkal foglalkozó Pályázati- és Ösztöndíj Bizottsága mint szakbizottsága bírálja el.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. NFÖ ösztöndíjra azon államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázatokat a kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság pontszámokkal értékeli és rangsorolja. A köztársasági ösztöndíjat általában azok a kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók nyerhetik el, aki a tanulmányaik mellett valamilyen további kiemelkedő tudományos, diákköri, közéleti, vagy sportteljesítményt is elérnek. Az ösztöndíjat az egész tanév időtartama alatt (10 hónap) folyósítják.

Kollégiumi férőhely igénylés

Kollégiumot bárki igényelhet, aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el a tanév teljes időtartamára (10 hónap), illetve amennyiben a hallgató elmulasztotta a pályázatot benyújtani, a várólistáról való feltöltés az egész tanévben folyamatos. A pályázatokat az EHÖK két szakbizottsága tanulmányi és szociális alapon rangsorolja.

Amiben segítséget kapnak hallgatóink

Érdemes rendszeresen látogatni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapját (PTE EHÖK), ahol mindig naprakész információk állnak a hallgatók rendelkezésére. A pályázatok mindegyikéhez tartozik egy kitöltési segédlet, melyet ajánlatos alaposan áttanulmányozni ahhoz, hogy a szükséges dokumentumok maradéktalanul csatolva legyenek. Amennyiben így is marad megválaszolatlan kérdés, bátran fel lehet keresni a központi szakbizottságok által fenntartott Hallgatói Pályázati Pontok valamelyikét személyesen az irodában, telefonon vagy akár e-mailben is.