TÖRTÉNET
A jogi kar a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely tiszteli és őrzi az 1367-es alapítású egyetem és a pécsi jogászképzés tradícióit. Közvetlen jogelődje az 1912. évi XXXVI. törvénycikkel Pozsonyban alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, amelyet az 1921. évi XXV. törvénycikk helyezett (ideiglenesen) Pécsre. A jogi kar 1923 őszén nyitotta meg első pécsi szemeszterét. A Kar professzorai részben a korábban 1923-ig működött püspöki jogakadémia tanárai voltak. A pécsi jogi kar a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem egyetlen olyan kara, amely 1923 óta folyamatosan működik. Kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának: többek között Óriás Nándort, lrk Albertet, Faluhelyi Ferencet. Falai között tanult például Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnök, Darák Péter, a Kúria elnöke és oktatói között olyan személyiségeket találunk, akik nemrég alkotmánybírák, kormánytagok vagy országos intézmények vezetői voltak.