KÜLSŐ MEGÍTÉLÉS, INTÉZMÉNYI RANGSOR
A Kar szakmai működését és környezetét, az oktatás feltételeit vizsgáló Magyar Akkreditációs Bizottság „erősnek” minősítette a kart, s ezt a 2004-ben megszerzett ISO minősítés is igazolja: „A kar versenyképes, hibátlan oktatási és kutatási szolgáltatást nyújt partnerei számára a szerződésekben vállalt feltételek maradéktalan betartásával.” 2006-ban a Magyar Akkreditációs Bizottság a kart a jogászképzésben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért „Kiválósági hely” címmel jutalmazta.