NYELVOKTATÁS
A karon kötelező (ingyenes) jogi szaknyelvi képzés folyik latin, német, angol, francia és igény esetén orosz nyelvekből. A szaknyelvi órák részei a kari tantervnek. A választható tárgyakként meghirdetett kurzusok pedig egyben felkészítenek a karon teljesíthető szaknyelvi nyelvvizsgára. A karon jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgahely működik (PROFEX), ahol akkreditált, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga szerezhető.