OKTATÁS, OKTATÓK
Igényesen felújított, az építészeti hagyományokat, a hajdani patinát megőrző, de a jövő technikai kihívásaira is felkészült épületek várják a hallgatókat. Légkondicionált, belsőépítészek által tervezett előadótermek, színvonalas könyvtár, 80 darab számítógép, ingyenes internethasználat áll a hallgatóság rendelkezésére. A kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik a rugalmasabb tanulmányi előmenetelt kínáló ún. kreditrendszerű oktatás, mely mintatanterv alapján működik, mégis megfelelő szabadságot ad a hallgatóknak főként a magyar és idegen nyelvű választható tárgyak körében. A kar oktatói gárdáját közel 80 magasan képzett, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező professzor és docens, valamint törekvő, tehetséges adjunktus és tanársegéd alkotja, akik a korszerű oktatási és módszertani eszközök alkalmazását is nélkülözhetetlennek tekintik. A tanulmányi folyamatok megszervezése (beiratkozás, bejelentkezés, a tantárgyfelvétel, a vizsgára jelentkezés stb.) számítógépen történik. A karon akkreditált szaknyelvi nyelvvizsgaközpont működik. A tudományos kutatás iránt érdeklődőknek a Tudományos Diákkör (TDK) biztosít lehetőséget későbbi tudományos munkáik elkészítéséhez. míg a szakkollégium olyan szakmai- szellemi közösség, amely az egyetemi képzés kiegészítéseként többletismereteket nyújt a joghallgatók számára, fejleszti retorikai készségeiket és gyakorlati ismereteiket.