SZAKMAI, TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK
A karon több akadémiai nagydoktor oktat, magyar és külföldi díszdoktoraink száma meghaladja a 15 főt. Oktatóink számos magyar és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai és vezető tisztség viselői, intenzív kapcsolatokat ápolunk nyugat- és kelet-európai partneregyetemeinkkel, ahol hallgatóink ösztöndíjak (ERASMUS, CEEPUS) segítségével rövidebb-hosszabb ideig tanulmányokat folytathatnak. A külföldi részképzésben végzett kurzusok az itthoni tanulmányokba beszámítanak.