SZAKOK, KÉPZÉSEK

 Egymásra épülés, átjárhatóság 

Felsőoktatási szakképzés jogi felsőoktatási szakképzés 4 félév
Alapképzés (BA)  igazságügyi igazgatási szak 4-6 félév
Osztatlan (egységes) képzés jogász 8-10 félév
Mester képzés közigazgatási 4 félév
Doktori iskola   6 félév
Szakirányú továbbképzések   2-4 félév
 
A képzés kreditrendszerű, a tanulmányi folyamatokat az informatikai Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) programjának segítségével szervezzük.
 
KARI ADOTTSÁGOK, LÉTSZÁMADATOK
 
Összlétszám 2960
Nappali munkarendes hallgatók 1070
Első szemeszteres hallgató 873
Államilag támogatott hallgató 449
Önköltséges hallgató 2511
 • Hallgatói létszámadatok (fő) 
   
 
Jogi asszisztens/Jogi foksz. 98
Igazságügyi igazgatási 348
Jogász                                                           1562
Szakirányú továbbképzések 782
Doktori képzés 92
Erasmus képzésben résztvevők 27
 • A szakok létszámadatai
   
 
egyetemi tanár 12
egyetemi docens 22
adjunktus                                               17
tanársegéd                                             12
nyelvtanár                                                8
tudományos munkatárs 4
gyakornok                                               1
 • Oktatók száma
   
 
akadémiai doktorok száma 9
PhD fokozat 35
Professor emeritus 2

 

 • Tudományos minősítés adatai
   
Egységes campus  
Tudásközpont  - Könyvtár  
  100.000 dokumentum
  400 folyóirat
  70 hálózati adatbázis
  130 db számítógép, ingyenes Internet használat
 • Működési körülmények